Rok założenia 1994

Studio Baletowe "Terpsychora" w Katowicach

(dawna Prywatna Artystyczna Szkoła Baletowa)

27.06. - 04.07.2015r. - udział w Dance World Cup World Championships 2015 w Buchareszt (Romania)

dwc rumina1 rumunia 2
rumunia 8 rumunia9
rumunia 7 rumunia1
rumunia 5 rumunia 6
rumunia 3 rumunia 4