Rok założenia 1994

Studio Baletowe "Terpsychora" w Katowicach

(dawna Prywatna Artystyczna Szkoła Baletowa)

14.10.15r. - występ w Zespole Szkół Ogólnokształcących  nr 7 w Katowicach

podziekowanie DEN